Prezentare

DE CE SE EFECTUEAZĂ CERTIFICAREA „CE” A PRODUSELOR?

În scopul eliminării obstacolelor tehnice din calea schimburilor comerciale de pe piaţa comunitară, au fost iniţiate o serie de măsuri vizând perfecţionarea legislaţiei europene, a mecanismelor şi procedurilor în materie de securitate şi asigurarea calităţii produselor.

În acest context, în ţările Uniunii Europene a fost elaborată o nouă politică privind certificarea CE a produselor, al cărui obiect principal îl reprezintă asigurarea unei coerenţe generale în ceea ce priveşte evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor, atât în domeniul reglementat prin Directive Europene, cât şi în cel nereglementat.

Ideea de bază a „Noii Ordini” europene în plan legislativ constă în aceea că producătorii, importatorii şi distribuitorii de produse de pe piaţa comunitară, trebuie să facă dovada conformităţii CE cu cerinţele esenţiale privind sănătatea, securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului înconjurător. Aceste cerinţe sunt definite în Directivele Europene de armonizare tehnică „Noua Abordare”.

În vederea alinierii la principiile şi practicile Uniunii Europene, în România, certificarea CE a conformităţii produselor este reglementată de Ordonanţa nr. 20/2010 şi prin Reglementările tehnice specifice, pe categorii de produse, prevăzute în mai multe Hotărâri ale Guvernului care transpun Directivele Europene specifice.

Evaluarea conformităţii cu Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în Directivele Europene se face de către Organisme de certificare notificate de către Comisia Europeană.

Aplicarea efectivă a principiilor şi practicilor Uniunii Europene cu privire la certificarea CE a produselor depinde de existenţa unei infrastructuri de evaluare, reguli şi legături tipice economiei de piaţă.

CEPROM-CERT. ORGANISM DE CERTIFICARE „CE” A PRODUSELOR.

CEPROM-CERT este un Organism de certificare CE a produselor infiintat prin Programul naţional de cercetare-dezvoltare INFRAS, finanţat de Ministerul Cercetării şi Învăţământului, avand la baza infrastructura si personalul Institutului de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica CEPROM, cu o experienta de peste 40 de ani in cercetarea, proiectarea, incercarea, testarea si evaluarea produselor din domeniul masinilor, echipamentelor si instalatiilor industriale.

Deasemenea CEPROM-CERT dispune de un Laborator de Cercetare şi Încercări acreditat de RENAR, care permite organismului de certificare să efectueze incercarile si testele de laborator necesare certificării la un nivel de inalta performanta.

Infrastructura si dotarea tehnica, experienta personalului si recunoasterea nationala si internationala a organismului, face ca CEPROM sa fie o marca cautata si respectata pe piata certificarilor CE a produselor, atat in Romania, cat si in Europa, Asia sau Extremul Orient.

CEPROM-CERT este acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare din România cu Certificatele de Acreditare nr. ON 17 , recunoscut şi desemnat de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Ordinul nr. 931/2006 şi Notificat de Comisia Europeană cu nr. NB 1802.

Deasemenea CEPROM-CERT dispune de un Laborator de Cercetare şi Încercări acreditat de RENAR cu Certificat de Acreditare nr. LI 872, care permite organismului de certificare să efectueue testele de laborator necesare certificării.

ACREDITARE ŞI RECUNOAŞTERE

CEPROM-CERT este un organism de certificare produse:

 • acreditat de Asociaţia de Acreditare din România–RENAR, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013 cu:

*Certificat de Acreditare nr. ON 17.

PRINCIPII

Principiile pe care se bazează CEPROM-CERT în procesul de certificare a produselor sunt:

 • competenţă şi imparţialitate;
 • transparenţă şi credibilitate;
 • independenţa faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;
 • asigurarea confidenţialităţii şi păstrarea secretului profesional;
 • reprezentarea intereselor publice;
 • contribuţia la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor.

REPREZENTAREA INTERESELOR

CEPROM-CERT este coordonat de un Consiliu Director din care fac parte reprezentanţi ai intereselor principale implicate în activitatea de certificare a produselor, fără ca nici un interes să predomine.

Părţile interesate care se manifestă în procesul de certificare a conformităţii produselor şi fac parte din Consiliul Director sunt:

 • proiectanţi ai produselor;
 • executanţi ai produselor;
 • utilizatori ai produselor;
 • instituţii publice.

Consiliul Director ia decizia privind acordarea, extinderea, suspendarea sau retragerea certificării asigurând o imparţialitate deplină.

PERSONAL DE CERTIFICARE

Personalul de specialitate al CEPROM-CERT are o înaltă calificare în diverse domenii de inginerie industrială, cu diverse specializări în domeniul managementului calităţii, precum şi practica derulării activităţii de audit şi evaluare în domeniul de competenţă al organismului.

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI

CEPROM-CERT dispune de un laborator de încercări CEPROM-LCI, dotat cu aparatură, echipamente şi personal de specialitate necesar efectuării încercărilor aferente procesului de certificare.

Laboratorul de Cercetare si Incercari CEPROM-LCI este acreditat de Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR cu Certificat de acreditare nr. LI 872.

BENEFICIARI AI SERVICIILOR DE CERTIFICARE

Beneficiarii serviciilor de evaluare a conformităţii produselor sunt:

 • furnizorii ( producătorii sau distribuitorii ) şi utilizatorii de produse ale industriei de maşini şi echipamente;
 • furnizorii de produse şi echipamente electrice.

CEPROM S.A.

Adresa:Str. Fântânele f.n
Loc. Satu Mare
Jud. Satu Mare
Cod. 440240
Romania

Contact

 • Telefon: +40 361-804795
  Fax: +40 361-804796
 • E-mail: ceprom@ceprom.ro

Ceprom

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii